ara üst


 IPB027N10N5 TO-263 100V 120A MOSFET

Ürün Kod: : 738328

KDV Hariç Fiyat: 74,06  TL


 IXTA36N30P TO-263 300V 36A MOSFET

Ürün Kod: : 753906

KDV Hariç Fiyat: 33,43  TL


 IXTQ 36N30 P TO-3P 300V 36A MOSFET

Ürün Kod: : 727377

KDV Hariç Fiyat: 44,83  TL


 P 36N06 TO-220 60V MOSFET

Ürün Kod: : 754948

KDV Hariç Fiyat: 7,09  TL


 SPB80N04S2-04 TO-263 40V 80A MOSFET

Ürün Kod: : 739334

KDV Hariç Fiyat: 37,99  TL

1 

link