ara üst


 IPB027N10N5 TO-263 100V 120A MOSFET

Ürün Kod: : 738328

KDV Hariç Fiyat: 57,08  TL


 IXTA36N30P TO-263 300V 36A MOSFET

Ürün Kod: : 753906

KDV Hariç Fiyat: 25,77  TL


 IXTQ 36N30 P TO-3P 300V 36A MOSFET

Ürün Kod: : 727377

KDV Hariç Fiyat: 34,55  TL


 P 36N06 TO-220 60V MOSFET

Ürün Kod: : 754948

KDV Hariç Fiyat: 5,47  TL


 SPB80N04S2-04 TO-263 40V 80A MOSFET

Ürün Kod: : 739334

KDV Hariç Fiyat: 29,28  TL

1 

link