ara üst


 60CPQ150

Ürün Kod: : 725430

KDV Hariç Fiyat: 29,28  TL


 BFG 591 SOT-223 15V 0.2A TRANSISTOR///*

Ürün Kod: : 732847

KDV Hariç Fiyat: 6,02  TL


 BFG 97 SOT-223 RF TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 732848

KDV Hariç Fiyat: 11,24  TL


 F30U20S TO-220F-2

Ürün Kod: : 725355

KDV Hariç Fiyat: 19,52  TL


 FFA 30UD60DN TO-3P

Ürün Kod: : 725356

KDV Hariç Fiyat: 31,23  TL


 FGW 50N65 WE TO-247 650V 50A IGBT TRANSISTOR*

Ürün Kod: : 725394

KDV Hariç Fiyat: 29,75  TL


 FGW 60N65 WE TO-247 650V 60A IGBT TRANSISTOR*

Ürün Kod: : 762771

KDV Hariç Fiyat: 32,95  TL


 IRG 4BC10KD TO-220 600V 9A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725407

KDV Hariç Fiyat: 17,57  TL


 IRG 4BC10SD PBF TO-220 IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765055

KDV Hariç Fiyat: 17,96  TL


 IRG 4BC10UD TO-220 600V 8.5A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765106

KDV Hariç Fiyat: 19,52  TL


 IRG 4BC20FD TO-220 600V 16A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725398

KDV Hariç Fiyat: 18,97  TL


 IRG 4BC20KD TO-220 600V 16A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725402

KDV Hariç Fiyat: 20,69  TL


 IRG 4BC20UD-S TO-263 600V 6.5A IGBT TRANSISTOR****

Ürün Kod: : 725381

KDV Hariç Fiyat: 5,57  TL


 IRG 4BC30K TO-220 600V 28A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725416

KDV Hariç Fiyat: 21,86  TL


 IRG 4BC30S TO-220 600V 34A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725397

KDV Hariç Fiyat: 19,52  TL


 IRG 4BC30U TO-220 600V 23A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 764814

KDV Hariç Fiyat: 19,52  TL


 IRG 4BC30UD TO-220 600V 23A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 753999

KDV Hariç Fiyat: 26,16  TL


 IRG 4BC30W TO-220 600V 23A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725400

KDV Hariç Fiyat: 22,64  TL


 IRG 4BC40F TO-220 600V 49A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725384

KDV Hariç Fiyat: 22,64  TL


 IRG 4BC40KD TO-220 IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725401

KDV Hariç Fiyat: 22,64  TL


 IRG 4BC40S TO-220 600V 60A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725385

KDV Hariç Fiyat: 35,14  TL


 IRG 4BC40SD TO-220 IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725386

KDV Hariç Fiyat: 37,09  TL


 IRG 4BC40U TO-220 600V 40A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725403

KDV Hariç Fiyat: 25,77  TL


 IRG 4BC40UD TO-220 600V 20A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725419

KDV Hariç Fiyat: 21,86  TL


 IRG 4BC40W TO-220 600V 40A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725411

KDV Hariç Fiyat: 17,96  TL


 IRG 4BC40WS TO-263 600v 40A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725387

KDV Hariç Fiyat: 22,64  TL


 IRG 4PC30FD TO-247 600V 31A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725422

KDV Hariç Fiyat: 29,28  TL


 IRG 4PC30KD TO-247 600V 28A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762780

KDV Hariç Fiyat: 42,16  TL


 IRG 4PC30S TO-247 600V 34A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 763416

KDV Hariç Fiyat: 34,36  TL


 IRG 4PC30U TO-247 600V 23A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762766

KDV Hariç Fiyat: 25,38  TL


 IRG 4PC40F TO-247 600V 49A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762768

KDV Hariç Fiyat: 27,33  TL


 IRG 4PC40FD TO-247 600V 49A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762769

KDV Hariç Fiyat: 28,11  TL


 IRG 4PC40KD TO-247 600V 42A IGBT TRANSISTOR---

Ürün Kod: : 725421

KDV Hariç Fiyat: 40,60  TL


 IRG 4PC50F TO-247 600V 70A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762772

KDV Hariç Fiyat: 38,73  TL


 IRG 4PC50FD TO-247 600V 70A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762781

KDV Hariç Fiyat: 37,09  TL


 IRG 4PC50K TO-247 600V 52A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762773

KDV Hariç Fiyat: 36,85  TL


 IRG 4PC50KD TO-247 600V 52A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762774

KDV Hariç Fiyat: 31,23  TL


 IRG 4PC50W TO-247 600V 55A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 762776

KDV Hariç Fiyat: 35,14  TL


 IRG 4PC50WD TO-247 600V 27A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762777

KDV Hariç Fiyat: 37,09  TL


 IRG 4PC60FP TO-247 600V 90A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762865

KDV Hariç Fiyat: 33,50  TL


 IRG 4PC60U PBF TO-247 600V 75A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 764934

KDV Hariç Fiyat: 46,07  TL


 IRG 4PF50W TO-247 900V 51A IGBT TRANSISTOR----

Ürün Kod: : 725396

KDV Hariç Fiyat: 42,55  TL


 IRG 4PH30K TO-247 1200V 20A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762787

KDV Hariç Fiyat: 27,33  TL


 IRG 4PH30KD TO-247 1200V 20A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762782

KDV Hariç Fiyat: 46,46  TL


 IRG 4PH40F TO-247 IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762785

KDV Hariç Fiyat: 25,77  TL


 IRG 4PH40F TO-247 IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762788

KDV Hariç Fiyat: 25,77  TL


 IRG 4PH40K TO-247 1200V 30A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762789

KDV Hariç Fiyat: 27,33  TL


 IRG 4PH40KD TO-247 1200V 30A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762784

KDV Hariç Fiyat: 35,14  TL


 IRG 4PH40S TO-247 1200V 30A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762706

KDV Hariç Fiyat: 27,33  TL


 IRG 4PH40U TO-247 1200V 30A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 762792

KDV Hariç Fiyat: 35,14  TL


 IRG 4PH40UD TO-247 1200V 41A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762783

KDV Hariç Fiyat: 29,67  TL


 IRG 4PH50F TO-247 IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762791

KDV Hariç Fiyat: 33,18  TL


 IRG 4PH50KD TO-247 1200V 45A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762786

KDV Hariç Fiyat: 34,36  TL


 IRG 4PH50S TO-247 1200V 57A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 762790

KDV Hariç Fiyat: 38,65  TL


 IRG 4PH50U TO-247 1200V 45A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 753230

KDV Hariç Fiyat: 38,65  TL


 IRG 4PH50UD TO-247 1200V 45A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 754467

KDV Hariç Fiyat: 38,65  TL


 IRG 4PSH71KD TO-247 1200V 78A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725410

KDV Hariç Fiyat: 45,68  TL


 IRG4BC20U TO-220 600V 13A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725379

KDV Hariç Fiyat: 18,35  TL


 IRG4BC20UD PBF TO-220 600V 13A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725380

KDV Hariç Fiyat: 21,63  TL


 IRG4BC30F TO-220 600V 31A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725382

KDV Hariç Fiyat: 19,52  TL


 IRG4BC30FDPBF TO-220 600V 31A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 725409

KDV Hariç Fiyat: 41,38  TL


 IRG4BC30KD TO-220 600V 28A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 725383

KDV Hariç Fiyat: 30,45  TL


 IRG4PC30FPBF TO-247 600V 31A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 762765

KDV Hariç Fiyat: 35,14  TL


 IRG4PC30UD TO-247 600V 23A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762767

KDV Hariç Fiyat: 45,29  TL


 IRG4PC40K PBF TO-247 600V 42A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 731839

KDV Hariç Fiyat: 36,70  TL


 IRG4PC40S TO-247 600V 60A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762778

KDV Hariç Fiyat: 22,64  TL


 IRG4PC40U TO-247 600V 40A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 762770

KDV Hariç Fiyat: 30,84  TL


 IRG4PC40UDPBF TO-247 600V 40A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 720875

KDV Hariç Fiyat: 35,60  TL


 IRG4PC40WPBF TO-247 600V 40A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 753996

KDV Hariç Fiyat: 40,60  TL


 IRG4PC50S TO-247 600V 70A IGBT TRANSISTOR----

Ürün Kod: : 762775

KDV Hariç Fiyat: 42,09  TL


 IRG4PC50U TO-247 600V 55A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 753997

KDV Hariç Fiyat: 36,31  TL


 IRG4PC50U PBF TO-247 600V 55A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 720876

KDV Hariç Fiyat: 46,77  TL


 IRG4PC50UD TO-247 600V 55A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 753998

KDV Hariç Fiyat: 46,77  TL


 IRG4PC60F TO-247 600V 90A IGBT TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 762779

KDV Hariç Fiyat: 37,48  TL


 IRG4PF50WD TO-247 900V 51A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 764533

KDV Hariç Fiyat: 38,65  TL

1  2 

link