ara üst


 AS19-H1G QFP-48 ENTEGRE

Ürün Kod: : 724093

KDV Hariç Fiyat: 109,14  TL


 FT 800 Q-T VQFN-48 LCD CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 721897

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 L9951XP PowerSSO-36 POWER MANAGEMENT IC

Ürün Kod: : 727845

KDV Hariç Fiyat: 571,55  TL


 LP 55231 SQX VQFN-24 LED DRIVER IC

Ürün Kod: : 721896

KDV Hariç Fiyat: 72,29  TL


 M3087BFKBGP#U5 - M320 LQFP-144 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 753850

KDV Hariç Fiyat: 1.163,21  TL


 NUC472JI8AE LQFP-144 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 732741

KDV Hariç Fiyat: 282,88  TL


 PIC12LF1572-I/SN SOIC-8 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725236

KDV Hariç Fiyat: 79,93  TL


 STA 308 QFP64

Ürün Kod: : 764076

KDV Hariç Fiyat: 162,28  TL


 STA 353

Ürün Kod: : 764067

KDV Hariç Fiyat: 86,16  TL


 STA 401 A SIP-10 60V 4A DARLINGTON ARRAY POWER TRANSISTOR,,

Ürün Kod: : 756890

KDV Hariç Fiyat: 86,16  TL


 STA 402 A SIP-10 50V 4A DARLINGTON TRANSISTOR

Ürün Kod: : 756891

KDV Hariç Fiyat: 84,73  TL


 STA 403 A SIP-10 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756892

KDV Hariç Fiyat: 129,25  TL


 STA 404 A SIP-10 200V 3A DRLINGTON TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 737234

KDV Hariç Fiyat: 120,63  TL


 STA 408 A SIP-10 120V 4A TRANSISTOR

Ürün Kod: : 734156

KDV Hariç Fiyat: 270,12  TL


 STA 434 A

Ürün Kod: : 756893

KDV Hariç Fiyat: 23,84  TL


 STA 441 C

Ürün Kod: : 756894

KDV Hariç Fiyat: 32,17  TL


 STA 471 A SIP-10 60V 2A TRANSISTOR

Ürün Kod: : 734092

KDV Hariç Fiyat: 113,74  TL


 STA 501 A SMD AUDIO IC

Ürün Kod: : 751311

KDV Hariç Fiyat: 130,68  TL


 STA 505 SMD

Ürün Kod: : 751312

KDV Hariç Fiyat: 137,86  TL


 STA 506 A SMD

Ürün Kod: : 764068

KDV Hariç Fiyat: 137,86  TL


 STA 509 A POWERSO-36 MOSFET

Ürün Kod: : 733985

KDV Hariç Fiyat: 189,56  TL


 STA 515 SMD

Ürün Kod: : 752240

KDV Hariç Fiyat: 137,86  TL


 STA 5150

Ürün Kod: : 764075

KDV Hariç Fiyat: 170,89  TL


 STA 517 B

Ürün Kod: : 764071

KDV Hariç Fiyat: 170,89  TL


 STA 543 SA

Ürün Kod: : 764074

KDV Hariç Fiyat: 196,74  TL


 STA 575 FLEXIWATT-27V AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 752179

KDV Hariç Fiyat: 341,07  TL


 STA301A SIP-8 60V 4A DARLINGTON TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765086

KDV Hariç Fiyat: 150,07  TL


 STA309A13TR SMD TQFP-64 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764066

KDV Hariç Fiyat: 904,72  TL


 STA339BW POWERSSO-36 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 753693

KDV Hariç Fiyat: 179,51  TL


 STA381BWS VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 736385

KDV Hariç Fiyat: 323,11  TL


 STA381BWTR VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 720952

KDV Hariç Fiyat: 297,41  TL


 STA508 POWERSO-36 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 750587

KDV Hariç Fiyat: 334,75  TL


 STA508A SIP-10 120V 6A MOSFET

Ürün Kod: : 764069

KDV Hariç Fiyat: 189,56  TL


 STA509A ZIP-10 MOSFET---

Ürün Kod: : 764070

KDV Hariç Fiyat: 209,09  TL


 STA516B13TR POWERSO-36 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764064

KDV Hariç Fiyat: 581,61  TL


 STA518 SMD - (STA51813TR) POWERSSO-36 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764072

KDV Hariç Fiyat: 169,46  TL


 STA540 MULTIWATT-15 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 753782

KDV Hariç Fiyat: 169,46  TL


 STA540SA ZIP-19 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764073

KDV Hariç Fiyat: 76,11  TL


 STI8035BE SOIC-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 734093

KDV Hariç Fiyat: 46,67  TL


 STM 32F03 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733509

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F031 C4T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733475

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F031 F6P7 TSSOP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733499

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F031 G6U6 UFQFN-28 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733464

KDV Hariç Fiyat: 88,09  TL


 STM 32F042 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725009

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F042 F6P6 TSSOP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725002

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F051 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733472

KDV Hariç Fiyat: 122,53  TL


 STM 32F051 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725006

KDV Hariç Fiyat: 72,64  TL


 STM 32F051 K4T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733485

KDV Hariç Fiyat: 111,29  TL


 STM 32F051 K4T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733486

KDV Hariç Fiyat: 111,29  TL


 STM 32F051 K4UA UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733462

KDV Hariç Fiyat: 98,16  TL


 STM 32F051 K6T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733500

KDV Hariç Fiyat: 116,94  TL


 STM 32F051 K6U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733465

KDV Hariç Fiyat: 58,35  TL


 STM 32F051 K8U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725013

KDV Hariç Fiyat: 62,24  TL


 STM 32F051 R4T6TR LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733494

KDV Hariç Fiyat: 127,20  TL


 STM 32F051 R8T6 LQFP-64 MICRO CONTROLLERS --

Ürün Kod: : 730111

KDV Hariç Fiyat: 122,07  TL


 STM 32F071 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733461

KDV Hariç Fiyat: 78,00  TL


 STM 32F071 VBT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733533

KDV Hariç Fiyat: 191,01  TL


 STM 32F091 VCT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733537

KDV Hariç Fiyat: 225,13  TL


 STM 32F100 C4T6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733456

KDV Hariç Fiyat: 84,01  TL


 STM 32F100 C8T6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733457

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F100 CBT6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733479

KDV Hariç Fiyat: 142,96  TL


 STM 32F100 CBT6BTR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733460

KDV Hariç Fiyat: 142,93  TL


 STM 32F100 CBT7B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733501

KDV Hariç Fiyat: 120,18  TL


 STM 32F100 R4T6B LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733530

KDV Hariç Fiyat: 151,55  TL


 STM 32F100 R8T6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730104

KDV Hariç Fiyat: 82,57  TL


 STM 32F100 RBT6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER*

Ürün Kod: : 730105

KDV Hariç Fiyat: 119,29  TL


 STM 32F100 RCT6B LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 724865

KDV Hariç Fiyat: 236,38  TL


 STM 32F100 VCT6B LQFP-100 MICRO CONTROLLERS *

Ürün Kod: : 730102

KDV Hariç Fiyat: 416,09  TL


 STM 32F100 VDT6B LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733524

KDV Hariç Fiyat: 260,11  TL


 STM 32F101 C6T6A LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725007

KDV Hariç Fiyat: 103,40  TL


 STM 32F101 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733459

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F101 R4T6A LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733488

KDV Hariç Fiyat: 145,79  TL


 STM 32F101 RET6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733491

KDV Hariç Fiyat: 305,42  TL


 STM 32F101 T4U6A VFQFPN-36 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733502

KDV Hariç Fiyat: 161,61  TL


 STM 32F101 VBT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733520

KDV Hariç Fiyat: 155,06  TL

1  2  3 

link