ara üst


 SDA 2002

Ürün Kod: : 756790

KDV Hariç Fiyat: 8,56  TL


 SDA 2006

Ürün Kod: : 756791

KDV Hariç Fiyat: 102,77  TL


 SDA 2010 A - 025 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756792

KDV Hariç Fiyat: 319,74  TL


 SDA 2010 A - 030 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756793

KDV Hariç Fiyat: 449,63  TL


 SDA 20160 - A 521 MODUL

Ürün Kod: : 756825

KDV Hariç Fiyat: 278,34  TL


 SDA 20160 - A016

Ürün Kod: : 751243

KDV Hariç Fiyat: 492,19  TL


 SDA 2023 - A002

Ürün Kod: : 751244

KDV Hariç Fiyat: 492,19  TL


 SDA 2030 - 008

Ürün Kod: : 756794

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SDA 20560 - B 512

Ürün Kod: : 756826

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SDA 20563 - 508

Ürün Kod: : 756827

KDV Hariç Fiyat: 154,16  TL


 SDA 20563 - 512

Ürün Kod: : 756828

KDV Hariç Fiyat: 148,45  TL


 SDA 20563 - 516

Ürün Kod: : 756829

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SDA 20563 - 518

Ürün Kod: : 756830

KDV Hariç Fiyat: 142,74  TL


 SDA 20581-A504 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 756831

KDV Hariç Fiyat: 101,34  TL


 SDA 2084 A 007

Ürün Kod: : 756795

KDV Hariç Fiyat: 111,34  TL


 SDA 2112 - 2

Ürün Kod: : 756796

KDV Hariç Fiyat: 32,83  TL


 SDA 2116

Ürün Kod: : 756797

KDV Hariç Fiyat: 64,23  TL


 SDA 2130

Ürün Kod: : 756798

KDV Hariç Fiyat: 27,12  TL


 SDA 2208 = 2218

Ürün Kod: : 756799

KDV Hariç Fiyat: 36,40  TL


 SDA 2218 DIP-20 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 736446

KDV Hariç Fiyat: 29,98  TL


 SDA 2506

Ürün Kod: : 756800

KDV Hariç Fiyat: 36,83  TL


 SDA 2516 DIP-8 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 756801

KDV Hariç Fiyat: 19,18  TL


 SDA 2516-5 DIP-8 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 756802

KDV Hariç Fiyat: 19,18  TL


 SDA 2526-2 DIP-8 EEPROM

Ürün Kod: : 756803

KDV Hariç Fiyat: 23,55  TL


 SDA 2526-5 DIP-8 EEPROM,,

Ürün Kod: : 756804

KDV Hariç Fiyat: 12,13  TL


 SDA 2546 - 5 DIP-8 EEPROM

Ürün Kod: : 756805

KDV Hariç Fiyat: 28,55  TL


 SDA 2586 - 5 DIP-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756806

KDV Hariç Fiyat: 28,55  TL


 SDA 30 C 162

Ürün Kod: : 751245

KDV Hariç Fiyat: 492,19  TL


 SDA 3002

Ürün Kod: : 756807

KDV Hariç Fiyat: 17,13  TL


 SDA 3202 - 3

Ürün Kod: : 756808

KDV Hariç Fiyat: 34,83  TL


 SDA 5222-A003 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 736447

KDV Hariç Fiyat: 214,11  TL


 SDA 5222-A013 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756809

KDV Hariç Fiyat: 244,08  TL


 SDA 5222-A015 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756810

KDV Hariç Fiyat: 189,84  TL


 SDA 5223 - A 003

Ürün Kod: : 761430

KDV Hariç Fiyat: 209,83  TL


 SDA 5223 - A 004

Ürün Kod: : 756811

KDV Hariç Fiyat: 210,54  TL


 SDA 5231 - 2

Ürün Kod: : 756812

KDV Hariç Fiyat: 19,84  TL


 SDA 5233

Ürün Kod: : 756813

KDV Hariç Fiyat: 7,14  TL


 SDA 5243 - 5 TR

Ürün Kod: : 756814

KDV Hariç Fiyat: 36,40  TL


 SDA 5248 - 5 TR

Ürün Kod: : 756815

KDV Hariç Fiyat: 61,38  TL


 SDA 5252-A002 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 736448

KDV Hariç Fiyat: 214,11  TL


 SDA 5252-A003 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756816

KDV Hariç Fiyat: 244,08  TL


 SDA 5255 - A 013

Ürün Kod: : 756817

KDV Hariç Fiyat: 212,68  TL


 SDA 5255 - A 021

Ürün Kod: : 756818

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SDA 5255 - A 023

Ürün Kod: : 756819

KDV Hariç Fiyat: 206,97  TL


 SDA 5255 - A 035

Ürün Kod: : 756820

KDV Hariç Fiyat: 212,68  TL


 SDA 5255 - A 045

Ürün Kod: : 756821

KDV Hariç Fiyat: 214,11  TL


 SDA 5255 - A 046

Ürün Kod: : 756822

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SDA 5255 - A 047

Ürün Kod: : 756823

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SDA 5255 - A 049

Ürün Kod: : 756824

KDV Hariç Fiyat: 266,92  TL


 SDA 5535-A044 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 736449

KDV Hariç Fiyat: 128,47  TL


 SDA 5535-A049 ENTEGRE

Ürün Kod: : 750725

KDV Hariç Fiyat: 111,19  TL


 SDA 5535-A051 ENTEGRE

Ürün Kod: : 750726

KDV Hariç Fiyat: 196,69  TL


 SDA 5535-A070=071 ENTEGRE

Ürün Kod: : 750727

KDV Hariç Fiyat: 114,19  TL


 SDA 555 XFL

Ürün Kod: : 756789

KDV Hariç Fiyat: 123,47  TL


 SDA 9254

Ürün Kod: : 751247

KDV Hariç Fiyat: 216,56  TL


 SI3132V 30V 2A VOLTAGE REGULATOR,,

Ürün Kod: : 736450

KDV Hariç Fiyat: 128,47  TL


 XTR 105 U SOIC-14 INTERFACE IC---

Ürün Kod: : 724851

KDV Hariç Fiyat: 228,38  TL


 XTR 105 UA SOIC-14 SENSOR INTERFACE IC

Ürün Kod: : 727612

KDV Hariç Fiyat: 128,47  TL


 XTR 110 KP DIP-16 SENSOR INTERFACE IC

Ürün Kod: : 732237

KDV Hariç Fiyat: 308,32  TL


 XTR115UA SOIC-8 INTERFACE IC

Ürün Kod: : 724850

KDV Hariç Fiyat: 115,26  TL

1 

link