ara üst


 SAB 0600

Ürün Kod: : 756771

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SAB 3013 DIP-16 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756772

KDV Hariç Fiyat: 110,99  TL


 SAB 3019

Ürün Kod: : 756773

KDV Hariç Fiyat: 130,37  TL


 SAB 3023 B DIP-24 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756774

KDV Hariç Fiyat: 55,14  TL


 SAB 3034 DIP-18 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756775

KDV Hariç Fiyat: 29,25  TL


 SAB 3035 DIP-28 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 756776

KDV Hariç Fiyat: 33,47  TL


 SAB 3036 DIP-18 INTERFACE IC

Ürün Kod: : 756777

KDV Hariç Fiyat: 123,32  TL


 SAB 3210 DIP-18 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756778

KDV Hariç Fiyat: 174,41  TL


 SAB 6456 DIP-8 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 736443

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SAB 8031 A-N PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735456

KDV Hariç Fiyat: 62,77  TL


 SAB 8031 A-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735455

KDV Hariç Fiyat: 75,32  TL


 SAB 8031 AHP DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 73545

KDV Hariç Fiyat: 75,32  TL


 SAB 8032 A-16-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735450

KDV Hariç Fiyat: 61,66  TL


 SAB 8032 AHP DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735449

KDV Hariç Fiyat: 61,66  TL


 SAB 8051 A-P DIP-40 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735468

KDV Hariç Fiyat: 132,13  TL


 SAB 8052 A DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735444

KDV Hariç Fiyat: 137,42  TL


 SAB 80535-N PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735458

KDV Hariç Fiyat: 220,22  TL


 SAB 8085 AH-P MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 735454

KDV Hariç Fiyat: 96,90  TL


 SAB 8088-1-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735446

KDV Hariç Fiyat: 200,84  TL


 SAB 8088-2-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735479

KDV Hariç Fiyat: 154,15  TL


 SAB 80C31 BHN PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735461

KDV Hariç Fiyat: 72,67  TL


 SAB 80C32-N PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735457

KDV Hariç Fiyat: 96,90  TL


 SAB 80C517 A-N18-T3 PLCC-84 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725118

KDV Hariç Fiyat: 260,74  TL


 SAB 80C535-16-N MICROCONTROLLER---

Ürün Kod: : 725122

KDV Hariç Fiyat: 387,59  TL


 SAB 80C537-16-N PLCC-84 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725119

KDV Hariç Fiyat: 420,18  TL


 SAB 80C537-N PLCC-84 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 725117

KDV Hariç Fiyat: 359,75  TL


 SAB 8155 D CDIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735448

KDV Hariç Fiyat: 140,94  TL


 SAB 8155 H-2D CDIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735447

KDV Hariç Fiyat: 140,94  TL


 SAB 8155 P DIP-40 INTERFACE IC--

Ürün Kod: : 735453

KDV Hariç Fiyat: 92,14  TL


 SAB 8155-2-P DIP-40 STATIC MOS-RAM--

Ürün Kod: : 735452

KDV Hariç Fiyat: 96,90  TL


 SAB 82257-N PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735460

KDV Hariç Fiyat: 149,75  TL


 SAB 82258 A-N PLCC-68 ENTEGRE,,

Ürün Kod: : 736444

KDV Hariç Fiyat: 290,69  TL


 SAB 82520 P DIP-28 PROTOCOL CONTROLLER IC--

Ürün Kod: : 735445

KDV Hariç Fiyat: 200,84  TL


 SAB 82522 P HSCC VC2 DIP-28 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735451

KDV Hariç Fiyat: 113,10  TL


 SAB 82525 H MQFP-44 INTERFACE IC*

Ürün Kod: : 735442

KDV Hariç Fiyat: 986,58  TL


 SAB 82525 N HSCX V2.1 PLCC-44 INTERFACE IC*

Ürün Kod: : 735443

KDV Hariç Fiyat: 986,58  TL


 SAB 82525 N HSCX V2.1 PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735466

KDV Hariç Fiyat: 209,12  TL


 SAB 82525 N HSCX VA2 PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735465

KDV Hariç Fiyat: 209,12  TL


 SAB 82525 N HSCX VA3 PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735464

KDV Hariç Fiyat: 209,12  TL


 SAB 82532 N ESCC2 V2.2A PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735463

KDV Hariç Fiyat: 237,84  TL


 SAB 82532 N ESCC2 V3.2 PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735462

KDV Hariç Fiyat: 237,84  TL


 SAB 8259 A2P DIP-28 ENTEGRE -----

Ürün Kod: : 756779

KDV Hariç Fiyat: 11,10  TL


 SAB 8288 AP DIP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735467

KDV Hariç Fiyat: 136,54  TL


 SAB 82C55 A-2-N PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735459

KDV Hariç Fiyat: 79,28  TL


 SAB-C1610-LM TQFP-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735470

KDV Hariç Fiyat: 189,39  TL


 SAB80C166-M-T3 MQFP-100 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725121

KDV Hariç Fiyat: 546,14  TL


 SAB80C515-N PLCC-68 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725120

KDV Hariç Fiyat: 451,89  TL


 SAB80C535N - (SAB 80C535-N) PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 725116

KDV Hariç Fiyat: 578,74  TL


 SAB83C166-5M-T4 MQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735440

KDV Hariç Fiyat: 130,37  TL


 SAB88C166-5M MQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735441

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SABC 501G 1E24M TQFP-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735469

KDV Hariç Fiyat: 120,68  TL

1 

link