ara üst


 SAB 0600

Ürün Kod: : 756771

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SAB 3013 DIP-16 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756772

KDV Hariç Fiyat: 45,21  TL


 SAB 3019

Ürün Kod: : 756773

KDV Hariç Fiyat: 53,10  TL


 SAB 3023 B DIP-24 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756774

KDV Hariç Fiyat: 22,46  TL


 SAB 3034 DIP-18 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756775

KDV Hariç Fiyat: 11,91  TL


 SAB 3035 DIP-28 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756776

KDV Hariç Fiyat: 13,63  TL


 SAB 3036 DIP-18 INTERFACE IC

Ürün Kod: : 756777

KDV Hariç Fiyat: 50,23  TL


 SAB 3210

Ürün Kod: : 756778

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SAB 8031 A-N PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735456

KDV Hariç Fiyat: 25,57  TL


 SAB 8031 A-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735455

KDV Hariç Fiyat: 30,68  TL


 SAB 8031 AHP DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 73545

KDV Hariç Fiyat: 30,68  TL


 SAB 8032 A-16-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735450

KDV Hariç Fiyat: 25,11  TL


 SAB 8032 AHP DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735449

KDV Hariç Fiyat: 25,11  TL


 SAB 8051 A-P DIP-40 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735468

KDV Hariç Fiyat: 53,82  TL


 SAB 8052 A DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735444

KDV Hariç Fiyat: 55,97  TL


 SAB 80535-N PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735458

KDV Hariç Fiyat: 89,70  TL


 SAB 8085 AH-P MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 735454

KDV Hariç Fiyat: 39,47  TL


 SAB 8088-1-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735446

KDV Hariç Fiyat: 81,80  TL


 SAB 8088-2-P DIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735479

KDV Hariç Fiyat: 62,79  TL


 SAB 80C166-M MICROCONTROLLER---

Ürün Kod: : 725121

KDV Hariç Fiyat: 161,97  TL


 SAB 80C31 BHN PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735461

KDV Hariç Fiyat: 29,60  TL


 SAB 80C32-N PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735457

KDV Hariç Fiyat: 39,47  TL


 SAB 80C515-N PLCC-68 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725120

KDV Hariç Fiyat: 157,87  TL


 SAB 80C517 A-N18-T3 PLCC-84 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725118

KDV Hariç Fiyat: 106,20  TL


 SAB 80C535 N PLCC-68 MICROCONTROLLER---

Ürün Kod: : 725116

KDV Hariç Fiyat: 154,28  TL


 SAB 80C535-16-N MICROCONTROLLER---

Ürün Kod: : 725122

KDV Hariç Fiyat: 143,97  TL


 SAB 80C537-16-N PLCC-84 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 725119

KDV Hariç Fiyat: 190,16  TL


 SAB 80C537-N PLCC-84 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 725117

KDV Hariç Fiyat: 146,53  TL


 SAB 8155 D CDIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735448

KDV Hariç Fiyat: 57,41  TL


 SAB 8155 H-2D CDIP-40 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735447

KDV Hariç Fiyat: 57,41  TL


 SAB 8155 P DIP-40 INTERFACE IC--

Ürün Kod: : 735453

KDV Hariç Fiyat: 37,53  TL


 SAB 8155-2-P DIP-40 STATIC MOS-RAM--

Ürün Kod: : 735452

KDV Hariç Fiyat: 39,47  TL


 SAB 82257-N PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735460

KDV Hariç Fiyat: 60,99  TL


 SAB 82520 P DIP-28 PROTOCOL CONTROLLER IC--

Ürün Kod: : 735445

KDV Hariç Fiyat: 81,80  TL


 SAB 82522 P HSCC VC2 DIP-28 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735451

KDV Hariç Fiyat: 46,07  TL


 SAB 82525 H MQFP-44 INTERFACE IC*

Ürün Kod: : 735442

KDV Hariç Fiyat: 401,84  TL


 SAB 82525 N HSCX V2.1 PLCC-44 INTERFACE IC*

Ürün Kod: : 735443

KDV Hariç Fiyat: 401,84  TL


 SAB 82525 N HSCX V2.1 PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735466

KDV Hariç Fiyat: 85,18  TL


 SAB 82525 N HSCX VA2 PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735465

KDV Hariç Fiyat: 85,18  TL


 SAB 82525 N HSCX VA3 PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735464

KDV Hariç Fiyat: 85,18  TL


 SAB 82532 N ESCC2 V2.2A PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735463

KDV Hariç Fiyat: 96,87  TL


 SAB 82532 N ESCC2 V3.2 PLCC-68 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735462

KDV Hariç Fiyat: 96,87  TL


 SAB 8259 A2P DIP-28 ENTEGRE -----

Ürün Kod: : 756779

KDV Hariç Fiyat: 4,52  TL


 SAB 8288 AP DIP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735467

KDV Hariç Fiyat: 55,61  TL


 SAB 82C55 A-2-N PLCC-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735459

KDV Hariç Fiyat: 32,29  TL


 SAB 83C166-5M-T4 MQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735440

KDV Hariç Fiyat: 247,56  TL


 SAB 88C166-5M MQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 735441

KDV Hariç Fiyat: 247,56  TL


 SAB-C1610-LM TQFP-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735470

KDV Hariç Fiyat: 77,14  TL


 SABC 501G 1E24M TQFP-44 MICROCONTROLLER--

Ürün Kod: : 735469

KDV Hariç Fiyat: 49,15  TL

1 

link