ara üst


 15SQ045 R-6 45V 15A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 751912

KDV Hariç Fiyat: 5,51  TL


 20CTQ045 TO-220AB 45V 10A SCHOTTKY DIODE--

Ürün Kod: : 737086

KDV Hariç Fiyat: 12,98  TL


 20SQ045 P-600 45V 20A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 761795

KDV Hariç Fiyat: 6,29  TL


 FCL30A015 TO-220F 15V 30A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 735752

KDV Hariç Fiyat: 49,18  TL


 MBR 10100 CT TO-220 100V 10A SCHOTTKY DIODE --

Ürün Kod: : 763653

KDV Hariç Fiyat: 12,79  TL


 MBR 10100 CTG TO-220 100V 10A SCHOTTKY DIODE--

Ürün Kod: : 737088

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 MBR 10100 G TO-220AC 100V 10A SCHOTTKY DIODE--*

Ürün Kod: : 737087

KDV Hariç Fiyat: 14,16  TL


 MBR 10150 CTF TO-220F 150V 10A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 731849

KDV Hariç Fiyat: 14,16  TL


 MBR 1035 TO-220 2PIN SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 754427

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 MBR 1045 TO-220AC 45V 10A SCHOTTKY DIODE///--

Ürün Kod: : 737089

KDV Hariç Fiyat: 12,79  TL


 MBR 1060 CT TO-220AB 60V 10A SCHOTTKY DIODE*

Ürün Kod: : 733775

KDV Hariç Fiyat: 7,83  TL


 MBR 1545 CT TO-220 45V 15A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 726633

KDV Hariç Fiyat: 15,34  TL


 MBR 1620 CT TO220

Ürün Kod: : 763649

KDV Hariç Fiyat: 17,31  TL


 MBR 20100 CTF Plastik TO-220-F SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763655

KDV Hariç Fiyat: 10,62  TL


 MBR 2560 CT TO-220 SCHOTTKY DIODE--

Ürün Kod: : 735927

KDV Hariç Fiyat: 21,64  TL


 MBR 3060 PT TO-247 60V 30A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 753371

KDV Hariç Fiyat: 23,61  TL


 MBR 40100 PT TO-247 100V 40A SCHOTTKY DIODES

Ürün Kod: : 730041

KDV Hariç Fiyat: 47,60  TL


 MBR 4045 PT TO-247 45V 40A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763651

KDV Hariç Fiyat: 24,20  TL


 MBR 4060 PT TO-247AD 60V 40A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763652

KDV Hariç Fiyat: 47,21  TL


 MBR 7030 WTG TO-247

Ürün Kod: : 726629

KDV Hariç Fiyat: 45,24  TL


 MBR 745 TO-220AC SCHOTTKY DİYOT

Ürün Kod: : 727578

KDV Hariç Fiyat: 31,87  TL


 MBR10100CT TO-220 100V 10A SCHOTTKY DIODE - 10 Adetlik PAKET--

Ürün Kod: : 736820

KDV Hariç Fiyat: 58,82  TL


 MBR10100CTF Plastik TO-220F SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763654

KDV Hariç Fiyat: 14,06  TL


 MBR1545 TO-220AC 45V 15A SCHOTTKY DIODE*

Ürün Kod: : 756033

KDV Hariç Fiyat: 9,21  TL


 MBR1560CT TO-220AB SCHOTTKY DIODE///

Ürün Kod: : 762503

KDV Hariç Fiyat: 19,47  TL


 MBR1620 (PBYL1620B) D2PACK (TO-263) - STPR1620 RECTIFIER///

Ürün Kod: : 762504

KDV Hariç Fiyat: 11,80  TL


 MBR1625 = PBYL1625 TO-220AC 25V 2X16A RECTIFIER DIODE SCHOTTKY///

Ürün Kod: : 762505

KDV Hariç Fiyat: 2,95  TL


 MBR1645G TO-220-2 SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 732244

KDV Hariç Fiyat: 29,11  TL


 MBR20100CT TO-220 100V 20A SCHOTTKY DIODE--

Ürün Kod: : 750148

KDV Hariç Fiyat: 13,77  TL


 MBR20200CT TO-220 METAL 200V 20A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 730000

KDV Hariç Fiyat: 17,23  TL


 MBR20200CTF Plastik TO-220F (ITO220) SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763656

KDV Hariç Fiyat: 17,31  TL


 MBR2045CT TO-220 45V 20A SCHOTTKY DIODE///

Ürün Kod: : 754428

KDV Hariç Fiyat: 10,43  TL


 MBR2060CT TO-220 60V 20A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763650

KDV Hariç Fiyat: 15,34  TL


 MBR20H100CT TO-220 100V 20A SCHOTKKY DIODE--

Ürün Kod: : 739644

KDV Hariç Fiyat: 17,90  TL


 MBR30100CT TO-220 SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 762942

KDV Hariç Fiyat: 21,64  TL


 MBR30100CTF TO-220 Plastik SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 762943

KDV Hariç Fiyat: 21,64  TL


 MBR30100PT TO-247 100V 30A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 762941

KDV Hariç Fiyat: 36,39  TL


 MBR30200CT TO-220 200V 30A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 756679

KDV Hariç Fiyat: 36,39  TL


 MBR30200FCT TO-220F 200V 15AX2 SCHOTTKY DIODE///*

Ürün Kod: : 752402

KDV Hariç Fiyat: 39,34  TL


 MBR3045CT TO-220 SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763033

KDV Hariç Fiyat: 21,64  TL


 MBR3045PT TO-247 45V 30A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 763032

KDV Hariç Fiyat: 24,59  TL


 MBR6045PT SOT-93 45V 60A SCHOTTKY RECTIFIER

Ürün Kod: : 753848

KDV Hariç Fiyat: 43,28  TL


 MBR760-E3/45 TO-220-2 60V 7.5A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 723916

KDV Hariç Fiyat: 32,46  TL


 MBRS 1560CT

Ürün Kod: : 754389

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 SFA70UP20DN TO-3P 200V 70A ULTRAFAST DIODE

Ürün Kod: : 722078

KDV Hariç Fiyat: 68,85  TL


 SM5819 DO-213AB 40V 1A MELF SCHOTTKY DIODE - 10 Adetlik PAKET*

Ürün Kod: : 754388

KDV Hariç Fiyat: 16,62  TL


 STPS 2045 CTC TO-220 SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 720937

KDV Hariç Fiyat: 24,59  TL


 STPS 4045 CW TO-247 45V 2X20A SCHOTTKY DIODE

Ürün Kod: : 720938

KDV Hariç Fiyat: 32,46  TL


 STPS 5L40 DO-201AD 40V 5A SCHOTTKY DIODE--

Ürün Kod: : 737090

KDV Hariç Fiyat: 11,41  TL


 STPS20200CT TO-220 200V 10A SCHOTTKY DIODE*

Ürün Kod: : 730072

KDV Hariç Fiyat: 81,58  TL


 TPS 40055 PWPR HTSSOP-16 SWITCHING CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 736712

KDV Hariç Fiyat: 90,49  TL


 TPS 40057 PWPR HTSSOP-16 SWITCHING CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 732179

KDV Hariç Fiyat: 84,59  TL

1 

link