ara üst


 IRFZ 24 N TO-220 55V 17A MOSFET

Ürün Kod: : 760479

KDV Hariç Fiyat: 3,30  TL


 IRFZ 34N TO-220 55V 26A MOSFET--

Ürün Kod: : 760480

KDV Hariç Fiyat: 3,82  TL


 IRFZ 44 D2PACK 55V MOSFET

Ürün Kod: : 726499

KDV Hariç Fiyat: 5,06  TL


 IRFZ 44 N PBF PARLAK TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 726501

KDV Hariç Fiyat: 3,76  TL


 IRFZ 46 N TO-220 55V 46A MOSFET

Ürün Kod: : 760482

KDV Hariç Fiyat: 3,47  TL


 IRFZ 48 N D2PACK MOSFET

Ürün Kod: : 762761

KDV Hariç Fiyat: 5,79  TL


 IRFZ 48 N TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 760483

KDV Hariç Fiyat: 3,62  TL


 IRFZ44F TO-220F 55V 48A MOSFET----

Ürün Kod: : 732042

KDV Hariç Fiyat: 5,64  TL


 IRFZ44N TO-220 MOSFET--

Ürün Kod: : 760481

KDV Hariç Fiyat: 3,47  TL

1 

link