ara üst


 IRFZ 24 N TO-220 55V 17A MOSFET

Ürün Kod: : 760479

KDV Hariç Fiyat: 3,80  TL


 IRFZ 44 D2PACK (TO-263) MOSFET

Ürün Kod: : 726499

KDV Hariç Fiyat: 5,84  TL


 IRFZ 44 N PBF PARLAK TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 726501

KDV Hariç Fiyat: 4,34  TL


 IRFZ 48 N D2PACK MOSFET

Ürün Kod: : 762761

KDV Hariç Fiyat: 6,68  TL


 IRFZ 48 N TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 760483

KDV Hariç Fiyat: 4,17  TL


 IRFZ34N TO-220 60V 30A MOSFET--

Ürün Kod: : 760480

KDV Hariç Fiyat: 4,01  TL


 IRFZ44F TO-220F 55V 48A MOSFET----

Ürün Kod: : 732042

KDV Hariç Fiyat: 6,51  TL


 IRFZ44N TO-220 MOSFET--

Ürün Kod: : 760481

KDV Hariç Fiyat: 4,01  TL


 IRFZ46N TO-220 55V 53A MOSFET

Ürün Kod: : 760482

KDV Hariç Fiyat: 4,41  TL

1 

link