ara üst


 FTP 23N10 A TO-220 100V 23A MOSFET

Ürün Kod: : 730861

KDV Hariç Fiyat: 11,29  TL


 IRFB 16N50 KPBF TO-220AB 500V 17A MOSFET

Ürün Kod: : 725755

KDV Hariç Fiyat: 17,69  TL


 IRFB 23N15 DPBF TO-220 150V 23A MOSFET

Ürün Kod: : 730029

KDV Hariç Fiyat: 15,25  TL


 IRFB 23N20 D PBF TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 726489

KDV Hariç Fiyat: 12,14  TL


 IRFB 3077 PBF TO-220 75V 210A MOSFET

Ürün Kod: : 765054

KDV Hariç Fiyat: 22,27  TL


 IRFB 31N20 D TO-220 200V 31A MOSFET ----

Ürün Kod: : 762217

KDV Hariç Fiyat: 9,76  TL


 IRFB 3206 PBF TO-220 60V 210 MOSFET

Ürün Kod: : 727566

KDV Hariç Fiyat: 23,00  TL


 IRFB 3306 PBF TO-220 60V 120A MOSFET

Ürün Kod: : 726616

KDV Hariç Fiyat: 11,90  TL


 IRFB 3607 TO-220 75V 80A MOSFET

Ürün Kod: : 764156

KDV Hariç Fiyat: 8,85  TL


 IRFB 4019 PBF TO-220 150V 17A MOSFET

Ürün Kod: : 726617

KDV Hariç Fiyat: 8,85  TL


 IRFB 4110 TO-220 100V 180A MOSFET-----

Ürün Kod: : 764155

KDV Hariç Fiyat: 14,64  TL


 IRFB 41N15 DPBF TO-220 150V 41A MOSFET

Ürün Kod: : 726504

KDV Hariç Fiyat: 10,98  TL


 IRFB 4227 TO-220 200V 65A MOSFET --

Ürün Kod: : 764157

KDV Hariç Fiyat: 11,90  TL


 IRFB 4229 PBF TO-220 250V 46A MOSFET

Ürün Kod: : 764158

KDV Hariç Fiyat: 18,18  TL


 IRFB 4310 TO-220 100V 140A MOSFET---

Ürün Kod: : 762591

KDV Hariç Fiyat: 14,64  TL


 IRFB 4610 TO-220 100V 140A MOSFET-----

Ürün Kod: : 764159

KDV Hariç Fiyat: 10,07  TL


 IRFB 5615 PBF TO-220 150V 35A MOSFET

Ürün Kod: : 730030

KDV Hariç Fiyat: 21,35  TL


 IRFB 59N10 D TO-220 100V 59A MOSFET

Ürün Kod: : 725665

KDV Hariç Fiyat: 14,64  TL


 IRFB 7430 PBF TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 764652

KDV Hariç Fiyat: 21,35  TL


 IRFB11N50APBF TO-220 500V 11A MOSFET

Ürün Kod: : 726085

KDV Hariç Fiyat: 16,78  TL


 IRFB18N50KPBF TO-220 500V 17A MOSFET

Ürün Kod: : 733268

KDV Hariç Fiyat: 22,15  TL


 IRFB20N50KPBF TO-220 500V 20A MOSFET--

Ürün Kod: : 733422

KDV Hariç Fiyat: 10,40  TL


 IRFB260NPBF TO-220 200V 56A MOSFET

Ürün Kod: : 727565

KDV Hariç Fiyat: 23,79  TL


 IRFB3034PBF TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 725022

KDV Hariç Fiyat: 9,15  TL


 IRFB3207PBF TO-220 75V 170A MOSFET

Ürün Kod: : 730926

KDV Hariç Fiyat: 17,69  TL


 IRFB3207PBF TO-220 75V 180A MOSFET

Ürün Kod: : 730925

KDV Hariç Fiyat: 17,69  TL


 IRFB3307ZPBF TO-220 75V 120A MOSFET

Ürün Kod: : 725756

KDV Hariç Fiyat: 15,25  TL


 IRFB4020PBF TO-220 200V 18A MOSFET

Ürün Kod: : 732064

KDV Hariç Fiyat: 15,86  TL


 IRFB4212 TO-220 100V 18A MOSFET

Ürün Kod: : 764154

KDV Hariç Fiyat: 7,93  TL


 IRFB4332 TO-220 250V 60A MOSFET

Ürün Kod: : 726509

KDV Hariç Fiyat: 14,64  TL


 IRFB4710 PBF TO-220 100V 75A MOSFET

Ürün Kod: : 724149

KDV Hariç Fiyat: 17,69  TL


 IRFB52N15DPBF TO-220 150V 60A MOSFET-----

Ürün Kod: : 763531

KDV Hariç Fiyat: 15,25  TL


 IRFB5620PBF TO-220 200V 25A MOSFET

Ürün Kod: : 730927

KDV Hariç Fiyat: 21,35  TL


 IRFB7434PBF TO-220 40V 195A MOSFET------

Ürün Kod: : 726505

KDV Hariç Fiyat: 14,64  TL


 IRFB7437PBF TO-220 40V 250A MOSFET

Ürün Kod: : 733344

KDV Hariç Fiyat: 15,25  TL


 IRFBC 20 TO-220 600V 2.2A MOSFET

Ürün Kod: : 764153

KDV Hariç Fiyat: 3,90  TL


 IRFBC 20 PBF TO-220 600V 2.2A MOSFET

Ürün Kod: : 730479

KDV Hariç Fiyat: 4,99  TL


 IRFBC 30 TO-220 60V 3.6A MOSFET

Ürün Kod: : 760463

KDV Hariç Fiyat: 3,17  TL


 IRFBC 40 TO-220 600V 6.2A MOSFET TRANSISTOR---

Ürün Kod: : 760464

KDV Hariç Fiyat: 5,80  TL


 IRFBC50 TO-220AB MOSFET

Ürün Kod: : 733267

KDV Hariç Fiyat: 14,09  TL


 IRGB30B60KPBF TO-220 600V 78A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 764653

KDV Hariç Fiyat: 23,49  TL


 IRGB4056DPBF TO-220AB 600V 24A IGBT TRANSISTOR

Ürün Kod: : 731300

KDV Hariç Fiyat: 22,88  TL


 IXTA 16N50 P TO-263 500V 16A MOSFET

Ürün Kod: : 720707

KDV Hariç Fiyat: 15,34  TL


 IXTA12N50P TO-263 500V 12A MOSFET

Ürün Kod: : 722497

KDV Hariç Fiyat: 17,80  TL


 SPW 16N50 C3 TO-247 560V 16A MOSFET

Ürün Kod: : 720706

KDV Hariç Fiyat: 12,81  TL


 SQD 23N06-31L TO-252 60V 23A MOSFET

Ürün Kod: : 727593

KDV Hariç Fiyat: 7,63  TL


 SQD 3011 K DIP-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 727594

KDV Hariç Fiyat: 29,29  TL

1 

link