ara üst


 AD 524

Ürün Kod: : 752821

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 AD 534

Ürün Kod: : 752822

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 AD 549 KH

Ürün Kod: : 752826

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 AD 7715 AN-5

Ürün Kod: : 753452

KDV Hariç Fiyat: 72,74  TL


 AD 1403 AN DIP-8 VOLTAGE REFERENCE IC

Ürün Kod: : 763268

KDV Hariç Fiyat: 19,21  TL


 AD 1580 BRTZ SOT-23 VOLTAGE REFERENCE IC****

Ürün Kod: : 731101

KDV Hariç Fiyat: 16,55  TL


 AD 161 TO-66 32V 1A TRANSISTOR----

Ürün Kod: : 731102

KDV Hariç Fiyat: 14,63  TL


 AD 1851 N DIP-16 AUDIO IC

Ürün Kod: : 726523

KDV Hariç Fiyat: 104,26  TL


 AD 28MSP 02BR ENTEGRE----

Ürün Kod: : 731103

KDV Hariç Fiyat: 211,82  TL


 AD 2S82 AHPZ PLCC-44 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 764900

KDV Hariç Fiyat: 274,38  TL


 AD 420 ARZ-32 SOIC-24 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 763271

KDV Hariç Fiyat: 133,23  TL


 AD 420AN-32 DIP-24 DATA CONVERTER IC----

Ürün Kod: : 731104

KDV Hariç Fiyat: 146,33  TL


 AD 51/025 SOP-8 ALICI VERİCİ ENTEGRE

Ürün Kod: : 763267

KDV Hariç Fiyat: 41,46  TL


 AD 5160 BRJZ10 SOT-23-8 DIGITAL POTANTIOMETER IC****

Ürün Kod: : 731109

KDV Hariç Fiyat: 14,02  TL


 AD 5293 BRUZ-50 TSSOP-14 DIGITAL POTANTIOMETER IC****

Ürün Kod: : 731110

KDV Hariç Fiyat: 48,53  TL


 AD 536 AJQ DIP-14 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 752824

KDV Hariç Fiyat: 194,05  TL


 AD 536 JH INTEGRATED CIRCUIT

Ürün Kod: : 752825

KDV Hariç Fiyat: 100,60  TL


 AD 538 AD CDIP-18 AMPLIFIER IC-----

Ürün Kod: : 731113

KDV Hariç Fiyat: 335,35  TL


 AD 5539 JN DIP-14 VIDEO IC

Ürün Kod: : 764783

KDV Hariç Fiyat: 53,66  TL


 AD 554 JN

Ürün Kod: : 720964

KDV Hariç Fiyat: 88,41  TL


 AD 557 JN DIP-16 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 752827

KDV Hariç Fiyat: 76,22  TL


 AD 558 JN DIP-16 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 752828

KDV Hariç Fiyat: 41,46  TL


 AD 574 AJN PDIP-28 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 720965

KDV Hariç Fiyat: 158,53  TL


 AD 580 JH TO-52 VOLTAGE REFERENCE IC----

Ürün Kod: : 731106

KDV Hariç Fiyat: 118,90  TL


 AD 581 JH TO-5 VOLTAGE REFERENCE IC-----

Ürün Kod: : 731111

KDV Hariç Fiyat: 152,43  TL


 AD 585 AQ DIP-14 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 731108

KDV Hariç Fiyat: 167,67  TL


 AD 586 JQ DIP-8 VOLTAGE REFERENCE IC

Ürün Kod: : 752823

KDV Hariç Fiyat: 64,63  TL


 AD 586 JR VOLTAGE REFERENCE IC

Ürün Kod: : 731105

KDV Hariç Fiyat: 54,27  TL


 AD 587 JN DIP-8 VOLTAGE REFERENCE IC----

Ürün Kod: : 731107

KDV Hariç Fiyat: 54,27  TL


 AD 588 AD DIP-16 VOLTAGE REFERENCE IC-----

Ürün Kod: : 731112

KDV Hariç Fiyat: 213,40  TL


 AD 588 ARWZ SOIC-16 VOLTAGE REFERENCE IC-----

Ürün Kod: : 731114

KDV Hariç Fiyat: 134,14  TL


 AD 590 TO-52 TEMPERATURE TRANSDUCER

Ürün Kod: : 763114

KDV Hariç Fiyat: 90,24  TL


 AD 592 ANZ TO-92 TEMPERATURE SENSOR

Ürün Kod: : 722289

KDV Hariç Fiyat: 40,24  TL


 AD 595 AQ DIP-14 TEMPERATURE SENSOR

Ürün Kod: : 752817

KDV Hariç Fiyat: 137,19  TL


 AD 597 ARZ SOIC-8 TEMPERATURE SENSOR

Ürün Kod: : 763115

KDV Hariç Fiyat: 73,17  TL


 AD 600 JN DIP-16 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730159

KDV Hariç Fiyat: 220,11  TL


 AD 602 AQ DIP -16 ENTEGRE----

Ürün Kod: : 730157

KDV Hariç Fiyat: 202,73  TL


 AD 602 JN DIP-16 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730158

KDV Hariç Fiyat: 202,73  TL


 AD 602 JR SOP-16 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730140

KDV Hariç Fiyat: 192,06  TL


 AD 603 AQ CDIP-8 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730156

KDV Hariç Fiyat: 85,36  TL


 AD 603 ARZ SOIC-8 AMPLIFIER IC*****

Ürün Kod: : 731115

KDV Hariç Fiyat: 40,58  TL


 AD 604 AN PDIP-24 AMPLIFIER IC-----

Ürün Kod: : 730142

KDV Hariç Fiyat: 219,50  TL


 AD 604 ARZ SOIC-24 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 763106

KDV Hariç Fiyat: 45,73  TL


 AD 605 AN DIP-16 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 730155

KDV Hariç Fiyat: 127,43  TL


 AD 605 ARZ SOIC-16 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 763839

KDV Hariç Fiyat: 27,44  TL


 AD 606 JN DIP-16 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730154

KDV Hariç Fiyat: 225,60  TL


 AD 606 JR SOIC-16 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730139

KDV Hariç Fiyat: 214,32  TL


 AD 607 ARS SSOP-20 Wireless & RF Integrated Circuits-----

Ürün Kod: : 730138

KDV Hariç Fiyat: 62,27  TL


 AD 608 AR SOIC-16 RF MIXER IC----

Ürün Kod: : 731116

KDV Hariç Fiyat: 47,25  TL


 AD 620 AN DIP-8 AMPLIFIER IC /////

Ürün Kod: : 761749

KDV Hariç Fiyat: 19,51  TL


 AD 620 ARZ SOIC-8 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 763105

KDV Hariç Fiyat: 29,88  TL


 AD 622 AN DIP-8 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 727438

KDV Hariç Fiyat: 51,83  TL


 AD 622 ARZ SMD SOIC-8 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 762896

KDV Hariç Fiyat: 79,87  TL


 AD 623 A SMD SOIC-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 762897

KDV Hariç Fiyat: 24,63  TL


 AD 623 AN DIP-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 762898

KDV Hariç Fiyat: 58,53  TL


 AD 623 ARZ SOIC-8 AMPLIFIER IC****

Ürün Kod: : 730136

KDV Hariç Fiyat: 24,28  TL


 AD 624 SD CDIP-SB-16 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 762192

KDV Hariç Fiyat: 431,56  TL


 AD 626 AN DIP-8 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730153

KDV Hariç Fiyat: 41,16  TL


 AD 626 JN DIP-8 AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 730134

KDV Hariç Fiyat: 115,30  TL


 AD 629 AN DIP-8 AMPLIFIER IC-----

Ürün Kod: : 730152

KDV Hariç Fiyat: 42,68  TL


 AD 630 JN PDIP-20 Wireless & RF Integrated Circuits

Ürün Kod: : 763107

KDV Hariç Fiyat: 141,94  TL


 AD 632 AN DIP-8 ENTEGRE-----

Ürün Kod: : 763109

KDV Hariç Fiyat: 45,73  TL


 AD 633 JN DIP-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 763108

KDV Hariç Fiyat: 112,98  TL


 AD 637 AR SOP-16 POWER MANAGEMENT IC

Ürün Kod: : 730135

KDV Hariç Fiyat: 112,98  TL


 AD 637 ARZ SOIC-16W

Ürün Kod: : 725349

KDV Hariç Fiyat: 118,90  TL


 AD 637 JQ CDIP-14 POWER MANAGEMENT IC

Ürün Kod: : 763110

KDV Hariç Fiyat: 124,57  TL


 AD 640 JN DIP-20 AMPLIFIER IC----

Ürün Kod: : 730151

KDV Hariç Fiyat: 213,40  TL


 AD 641 AN DIP-20 AMPLIFIER IC-----

Ürün Kod: : 730150

KDV Hariç Fiyat: 195,11  TL


 AD 6411 AST LQFP-48 ENTEGRE

Ürün Kod: : 763113

KDV Hariç Fiyat: 76,22  TL


 AD 6438 XST PLCC ENTEGRE----

Ürün Kod: : 730143

KDV Hariç Fiyat: 75,30  TL


 AD 650 JN PDIP-14 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 730133

KDV Hariç Fiyat: 48,17  TL


 AD 652 JPZ PLCC-20 DATA CONVERTER IC---

Ürün Kod: : 730161

KDV Hariç Fiyat: 92,68  TL


 AD 652 KPZ PLCC-20 DATA CONVERTER IC----

Ürün Kod: : 730160

KDV Hariç Fiyat: 110,06  TL


 AD 654 JN DIP-8 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 762678

KDV Hariç Fiyat: 15,85  TL


 AD 654 JRZ SOIC-8 DATA CONVERTER IC

Ürün Kod: : 762764

KDV Hariç Fiyat: 37,19  TL

1  2  3  4  5 

link