ara üst


 9N50 TO-220 500V 9A MOSFET Metal Kılıf

Ürün Kod: : 720827

KDV Hariç Fiyat: 27,36  TL


 9N60 TO-220 Metal 600V 9A MOSFET

Ürün Kod: : 760585

KDV Hariç Fiyat: 24,48  TL


 9N60 PLASTIC TO-220F 600V 9A MOSFET---

Ürün Kod: : 720824

KDV Hariç Fiyat: 24,48  TL


 9N80 PLASTIC TO-220FP 900V 8A MOSFET

Ürün Kod: : 720822

KDV Hariç Fiyat: 21,07  TL


 FMH 09N90 E TO-3P MOSFET

Ürün Kod: : 722316

KDV Hariç Fiyat: 66,58  TL


 FQA 9N90 C TO-3PN 900V 9A MOSFET

Ürün Kod: : 727482

KDV Hariç Fiyat: 56,55  TL


 FQA19N60 TO-3P 600V 18.5A MOSFET

Ürün Kod: : 750874

KDV Hariç Fiyat: 107,63  TL


 FQP 9N90 C TO-220 900V 8A MOSFET

Ürün Kod: : 754093

KDV Hariç Fiyat: 25,54  TL


 FQPF 9N50 C TO-220F 500V 9A MOSFET Plastik Kılıf

Ürün Kod: : 760584

KDV Hariç Fiyat: 17,88  TL


 FQPF 9N60 NT TO-220FP 600V 9A MOSFET

Ürün Kod: : 721127

KDV Hariç Fiyat: 24,48  TL


 FQPF 9N90 C TO-220-F 900V 8A MOSFET

Ürün Kod: : 727480

KDV Hariç Fiyat: 39,93  TL


 IPA086N10N3G TO-220F 100V 45A MOSFET

Ürün Kod: : 722058

KDV Hariç Fiyat: 105,80  TL


 IPA50R280CE TO-220F 500V 13A MOSFET

Ürün Kod: : 722059

KDV Hariç Fiyat: 58,38  TL


 IXFT30N60P TO-268 600V 30A MOSFET*

Ürün Kod: : 722687

KDV Hariç Fiyat: 426,87  TL


 IXGT39N60BD1 TO-268 600V 39A IGBT TRANSISTOR*

Ürün Kod: : 720826

KDV Hariç Fiyat: 230,03  TL


 IXKC19N60C5 ISOPLUS-220 600V 19A MOSFET*

Ürün Kod: : 720825

KDV Hariç Fiyat: 127,33  TL


 IXTA130N10T TO-263-3 100V 130A MOSFET

Ürün Kod: : 722688

KDV Hariç Fiyat: 56,37  TL


 KIA9N90H TO-247 MOSFET

Ürün Kod: : 727481

KDV Hariç Fiyat: 58,19  TL


 MDF 9N50 TO-220F 500V 9A MOSFET,,

Ürün Kod: : 736246

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 MDF 9N60 TO-220F 600V 9A MOSFET,,

Ürün Kod: : 736247

KDV Hariç Fiyat: 18,24  TL


 STW 9NB80 TO-247 800V 9A MOSFET

Ürün Kod: : 720823

KDV Hariç Fiyat: 49,62  TL


 STW9N150 TO-247 1500V 8A MOSFET

Ürün Kod: : 723732

KDV Hariç Fiyat: 125,87  TL

1 

link