ara üst 

 PIC12C508A-04/P DIP-8 MICROCONTROLLER 

Ürün Kodu: : 756691

KDV Hariç Fiyatı: 86,80  TL

pıc12c508a-04/p
- PIC12C508A-04 - pıc12c508a-04 8BIT MICRO CONTROLLER MCU 75KB 25RAM 6 I/O 4MHZ 

 PIC16C54C-04/P DIP-18 MICROCONTROLLER//// 

Ürün Kodu: : 756692

KDV Hariç Fiyatı: 121,52  TL

PıC16C54C-04/P
pıc16c54c - pıc 16c54c-04/p 

 PIC16C56A-04/SO SOIC-18 MICROCONTROLLER--- 

Ürün Kodu: : 756693

KDV Hariç Fiyatı: 130,20  TL

pıc16c56a-04/so soic18 IC MCU PIC16C56A PIC 8-Bit 4MHz 1.5KB (1K x 12) OTP 18-SOIC (7.5mm) Tube Microchip 

 PIC16F84A-04/P DIP-18 MICROCONTROLLER--* 

Ürün Kodu: : 756694

KDV Hariç Fiyatı: 335,93  TL

pıc16F84A-04/P P= Flash Memory Size:1.75KB; EEPROM Memory Size:64Byte; RAM Memory Size:68Byte; No. of I/O Lines:13; No. of Timers:1; Clock Frequency:4MHz; Min Supply Voltage:4V 

 PIC16F628-04/P PDIP-18 MICROCONTROLLER 

Ürün Kodu: : 756695

KDV Hariç Fiyatı: 218,74  TL

Pıc16F628-04/P= Flash Memory Size:3.5KB; EEPROM Memory Size:128Byte; RAM Memory Size:224Byte; No. of I/O Lines:16; No. of Timers:3; No. of PWM Channels:1; Clock Frequency:4MHz;
PIC16F628 - pıc 16f628- 

 PIC16F873-04/SP SPDIP-28 MICROCONTROLLER/// 

Ürün Kodu: : 756696

KDV Hariç Fiyatı: 206,01  TL

PıC16F873-04/SP
pıc16f873 - pıc 16f873-04/sp 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O 

 PIC16F876-04/SP SPDIP-28 MICROCONTROLLER 

Ürün Kodu: : 756697

KDV Hariç Fiyatı: 255,20  TL

pıc16F876-04/SP
pıc16f876 - pıc 16f876-04/sp 

 PIC16F876-20/SP PDIP-28 MICROCONTROLLER-- 

Ürün Kodu: : 756698

KDV Hariç Fiyatı: 442,70  TL

pıc16F876-20SP
pıc16f876 - pıc 16f876-20/sp

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

link