ara üst


 IRFZ 24 N TO-220 55V 17A MOSFET

Ürün Kod: : 760479

KDV Hariç Fiyat: 1,84  TL


 IRFZ 34 N TO-220 55V 26A MOSFET

Ürün Kod: : 760480

KDV Hariç Fiyat: 2,76  TL


 IRFZ 44 D2PACK 55V MOSFET

Ürün Kod: : 726499

KDV Hariç Fiyat: 4,61  TL


 IRFZ 44 N TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 760481

KDV Hariç Fiyat: 2,63  TL


 IRFZ 44 N PBF PARLAK

Ürün Kod: : 726501

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 IRFZ 46 N TO-220 55V 46A MOSFET

Ürün Kod: : 760482

KDV Hariç Fiyat: 3,16  TL


 IRFZ 48 N D2PACK MOSFET

Ürün Kod: : 762761

KDV Hariç Fiyat: 5,27  TL


 IRFZ 48 N TO-220 MOSFET

Ürün Kod: : 760483

KDV Hariç Fiyat: 3,29  TL

1 

link